napiwek

Komisja trójstronna, w skład której weszli przedstawiciele Niezależnego Związku Zawodowego Kelnerów, Barmanów i Bramkarzy, Demokratycznej Unii Producentów Absyntu oraz PEN Clubu po długich i gorących obradach ogłosiła w końcu wspólne stanowisko w sprawie ustawowego uregulowania wysokości napiwków. Mimo nacisków NZZKBiB, aby zapisać w ustawie formułę "do równego rachunku", zdecydowano się na bardziej precyzyjne "10% wysokości rachunku", przy czym od całkowitej sumy można odjąć należność za kawę, herbatę i chipsy. Nie przystano jednak na żądania PEN Clubu, który chciał od napiwku zwolnić również barszcz Sosnowskiego. Po przyjęciu ustawy przez parlament, powiedzenie "niezależny jak kelner, skromny jak napiwek" przeszło do historii języka.