Nota wydawnicza

Tomasz Majeran: Xięga przysłów

Prolegomena do słownika Nowej Ery


Pierwsze wydanie
Xięgi przysłów ukazało się w Internecie w sierpniu 1997 roku
na serwerze Wydawnictwa POMONA.

Wydanie drugie
zostało opublikowane w styczniu 1998 roku
przez Centrum Sztuki - Teatr Dramatyczny w Legnicy
jako szósty tomik serii barbarzyńcy i nie.

Wydanie trzecie,
poprawione i poszerzone w stosunku do wydań poprzednich o kilkanaście nowych haseł, ukazało się w lutym 1999 roku jako trzynasta xiążka w serii biblioteka 44 Wydawnictwa POMONA.

Wydanie czwarte,
niniejsze, miejscami odchudzone, miejscami pogrubione,
tuła się od 1999 roku po różnych miejscach w Sieci.
Teraz jest tu.


Copyleft (cc) by Tomasz Majeran, 1997-2013

Niektóre prawa zastrzeżone / Some rights reserved


CSS tej strony powstał na podstawie pracy contemporary nouveau autorstwa Davida Hellsinga z CSS Zen Garden.

CSS tej strony (bez grafik) można kopiować i modyfikować na podstawie licencji Creative Commons.

Grafiki na tej stronie wykorzystano za łaskawą zgodą Davida Hellsinga (copyright 2004) i nie wolno ich kopiować.


Graphics by courtesy of David Hellsing.

CSS of this site based on David Hellsing's work contemporary nouveau published at CSS Zen Garden.

CSS of this site released under Creative Commons License.

All associated graphics copyright 2004, David Hellsing.