A2

Wydawnictwo literackie. Powstało w 1990 roku w wyniku podziału na dwie równe części oficyny A1, działającej w latach 1978-1988 w podziemiu, a w latach 1989-1999 nie.

Porównaj: G2, K2, U2, V2.